Vergeet de thuiszorg niet

Onze algemeen directeur Mieke Ruys roept op om verzorgende in de thuiszorg ook op te nemen als prioritaire doelgroep in de vaccinatiestrategie.

Vergeet de thuiszorg niet

GENT, 4/12/20 - Verzorgenden in de thuiszorg zijn volwaardige zorgverleners, vergeet hen niet als prioritaire doelgroep in de vaccinatiestrategie. Deze oproep doet Mieke Ruys, algemeen directeur van Familiezorg O-Vl. “Omdat de meeste ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben thuis wonen, is het belangrijk dat onze medewerkers ook prioritair het vaccin ontvangen.”

In de nieuwe vaccinatiestrategie zullen bewoners en medewerkers van woonzorgcentra als eerste het vaccin ontvangen. “Logisch”, zegt Mieke Ruys, directeur van Familiezorg O-Vl. “We hopen enkel dat de thuiszorg hierbij niet vergeten wordt. 80% van de 85+ers woont immers nog thuis, vaak met thuiszorg. Voor zowel hun bescherming als die van onze medewerkers, is het van cruciaal belang dat onze medewerkers ook prioritair het vaccin ontvangen.”

De cijfers liegen er niet om. Met een ziektecijfer van 11% in de maand november, is de thuiszorg bijzonder hard getroffen. “Onze medewerkers staan elke dag in de frontlinie tegen het virus. Toch krijgen we weinig maatschappelijke aandacht. We zijn minder zichtbaar, maar zeker niet minder belangrijk.”

In de vaccinatiestrategie komen zorgmedewerkers ook als eerste aan de beurt. Maar hier knelt nu net het schoentje. “Het beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, maakt van de thuiszorg een erg belangrijke speler in het zorglandschap. Toch merken we vaak dat we niet als prioritaire zorgverleners gezien worden. We horen van onze medewerkers dat ze bij apothekers niet aan een griepvaccin kunnen raken omdat ze niet als zorgverlener beschouwd worden of dat de huisarts een coronatest weigert af te nemen na covidzorg.”, vertelt Ruys. “We vrezen een zelfde scenario, indien we als sector niet expliciet als prioritaire doelgroep benoemd worden.”