Subsidiërende overheden

Voor onze opleiding en onze deelname aan verschillende zorgprojecten kan Familiezorg O-Vl. rekenen op financiële steun van onderstaande partners.

Met steun van

logo's