Subsidiërende overheden

Voor onze opleiding en onze deelname aan verschillende zorgprojecten kan Familiezorg O-Vl. rekenen op financiële steun van onderstaande partners.

 

Met steun van

logo's

 

Familiezorg O-Vl. streeft steeds naar kwaliteitsvolle verbetering. Met het project innovatieve arbeidsorganisatie vernieuwen we onze organisatiestructuur en cultuur. We maken onze visie en missie waar door te focussen op cliëntgericht werken, verbondenheid, autonomie (zelfmanagement),  participatie, competentiegerichte groei en werkbaar werk. Onze organisatie kan hiervoor rekenen op de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat ondersteuning biedt aan organisaties die zich inzetten op werkbaar werk en het leer- en aanpassingsvermogen van de organisatie.