Disclaimer

 

De website www.familiezorg.be is bedoeld om informatie te verschaffen over de diensten van Familiezorg O-Vl. We besteden de nodige aandacht en zorg aan onze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen we de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Familiezorg O-Vl. wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website via info@familiezorg.be.

We spannen ons in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kunnen echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Familiezorg O-Vl. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van je programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.