Disclaimer

1. Website


Het gebruik van de website www.familiezorg.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.


1.1. Eigendomsrecht

Eigenaar van www.familiezorg.be is Familiezorg O-Vl., Vogelenzang 29, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0412.914.845.


1.2. Doel en gebruik van de website
De website www.familiezorg.be is bedoeld om informatie te verschaffen over de diensten van Familiezorg O-Vl. Familiezorg O-Vl. besteedt de nodige aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Familiezorg O-Vl. niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Familiezorg O-Vl. de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.


Familiezorg O-Vl. wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@familiezorg.be.


Familiezorg O-Vl. spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.


Familiezorg O-Vl. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.


1.3. Cookies
Er wordt gebruik gemaakt van cookies op de website van Familiezorg O-Vl. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer of mobiel apparaat kunnen bewaard worden. Op die manier herkent de website uw browser en kan deze bijvoorbeeld uw voorkeur onthouden.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website.

Sommige cookies zijn permanent en blijven op uw toestel staan, totdat u deze handmatig verwijdert. Andere cookies hebben een specifieke vervaltermijn (bv. 1 dag, 1 jaar, …). Er zijn ook cookies die automatisch verwijderd worden na één sessie, wanneer u uw browser sluit.

De website van Familiezorg O-Vl. maakt gebruik van noodzakelijke en analytische cookies. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende cookies.


Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn cookies die om technische redenen noodzakelijk zijn voor het gebruik van websites. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld. Deze cookies zorgen er voor dat de gebruiker goed kan navigeren doorheen de website. De website werkt niet correct zonder het gebruik van deze cookies.

Naam Bewaartermijn Doel Provider Locatie Beschrijving
CookieConsent 100 dagen Functioneel Familiezorg EU Registratie of u al dan niet cookies aanvaardt.
rc::a Permanent Tracking Google niet-EU Maakt een onderscheid tussen menselijke gebruikers en bots.
rc::c 1 sessie Tracking Google niet-EU Maakt een onderscheid tussen menselijke gebruikers en bots.Analytische cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat Familiezorg O-Vl. een inzicht krijgen in wie de website bezoekt. De info wordt anoniem verzameld. Deze cookies worden geplaatst door Google als onderdeel van de service Google Analytics en genereren statistische informatie over de bezoekers en de manier waarop ze de website bezoeken.

 

Naam Bewaartermijn Doel Provider Locatie Beschrijving
_ga 2 jaar Statistisch Familiezorg EU Houdt het aantal pageviews bij en telt deze.
_gid 24 uur Statistisch Familiezorg EU Houdt het aantal pageviews bij en telt deze.
_gat 1 minuut Statistisch Familiezorg EU Filtert verzoeken van bots.


Indien u deze analytische cookies wil uitschakelen kan dit door de instructies te volgen op de volgende pagina: Google Analytics.


1.4. Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist.


Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Familiezorg O-Vl. via info@familiezorg.be. Familiezorg O-Vl. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.


Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Familiezorg O-Vl. of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Familiezorg O-Vl. of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.


2. Wijziging website disclaimer


Familiezorg O-Vl. kan deze website disclaimer van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe activiteiten of bij wijzigingen in de regelgeving. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.


3. Contactgegevens


Voor vragen in verband met het privacybeleid of de website disclaimer van Familiezorg O-Vl. kan u steeds terecht bij de data protection officer via ivc@familiezorg.be of het algemeen nummer 09 225 78 83.