Opiniestuk: elke schakel van de zorgketen telt

In onderstaand opiniestuk pleit directeur gezinszorg en voorzitter van de zorgraad van de Eerstelijnszone Gent, Berten Van Kerkhove voor waardering voor elke schakel van de zorgketting. 

Elke schakel van de zorgketting telt!

De afgelopen tijd was er terug veel media-aandacht voor de woonzorgcentra naar aanleiding van grote Covid19-uitbraken. Ook de ziekenhuizen kwamen reeds uitvoerig in de maatschappelijke aandacht de laatste maanden. Dit ook telkens naar aanleiding van heel precaire situaties. De medewerkers van de woonzorgcentra en ziekenhuizen verdienen aandacht en tonnen waardering, voor het bijzondere werk dat ze verrichten. Maar ik betwijfel of ze zich hierdoor gewaardeerd voelen, wanneer er enkel maatschappelijke aandacht komt als het systeem of hun voorziening dreigt te kapseizen.

Echter de zorg voor ons allen, stopt of begint niet aan de voordeur van het ziekenhuis of woonzorgcentrum. Slechts een minderheid van de zorgbehoevende Vlamingen verblijft in een woonzorgcentrum of ziekenhuis. Vele tienduizenden burgers krijgen thuis, in hun vertrouwde thuisomgeving, zorg van hoge kwaliteit. Thuiszorg doe je niet alleen, maar is een samenspel van verschillende actoren: de cliënt/patiënt zelf, de mantelzorgers, vrijwilligers en professionele gezondheids- en zorgmedewerkers. In alle stilte, in alle bescheidenheid, in soms heel moeilijke omstandigheden, staan ze alleen hun mannetje(of meestal vrouwtje) in het belang van vele tienduizenden patiënten en cliënten. De thuisverpleegkundige, de zorgkundige, de verzorgende van de gezinszorg, de oppas- of vervoervrijwilliger, de klusjesman, de huishoud- en poetshulp, de maatschappelijk werker, de huisarts, de ergotherapeut, de kinesitherapeut, de apotheker, … (*)

Tienduizenden zorghelden geven dagdagelijks het beste van zichzelf in die thuiszorg.

Ook in de thuiszorg zorgt corona voor veel onzekerheid en angst bij medewerkers en cliënten en kampen we met zeer hoge personeelsuitval. Toch is de zorg steeds gegarandeerd gebleven voor de patiënten/cliënten, en dit in heel moeilijke tijden. Patiënten met (vermoedelijke) Covid-19 besmetting worden geholpen door speciaal daartoe opgerichte cohortteams, afgescheiden van de reguliere werking. Vanuit de thuiszorg is er op vele plaatsen personeelsondersteuning geboden binnen triage- en testcentra, binnen woonzorgcentra en andere voorzieningen. De thuiszorgsector heeft heel snel, zonder morren of dralen, gereageerd en zich gereorganiseerd met als doel deze grote coronacrisis aan te pakken.

Zorgen doe je niet alleen. Zorg is een ketting. Een samenspel waarin evenveel aandacht nodig is voor elke schakel in die ketting. Vanuit een integrale blik op de cliënt/patiënt werken we samen rond alle levensdoelen en noden. Vanuit de maximale zelfregie van onze cliënt/patiënt, werken alle actoren geïntegreerd samen in deze ketting, deze ketenzorg. De cliënt/patiënt, de mantelzorgers, de vrijwilligers, de thuiszorgmedewerkers, de medewerkers van de ziekenhuizen en woonzorgcentra, … iedereen samen!

Allemaal verdienen ze dus evenveel aandacht en waardering. Elke schakel van deze zorgketting telt!
Want de corona-crisis heeft ons allen toch hopelijk geleerd dat een sterk gezondheidssysteem, een sterke zorgketting, met gewaardeerde schakels, van onschatbare waarde is voor onze samenleving.

Berten Van Kerkhove,
Directeur Gezinszorg Familiezorg O-Vl.
& Voorzitter zorgraad Eerstelijnszone Gent

(*) En iedereen die hier niet opgesomd werd.