Maatregelen coronavirus

Jouw zorg en ondersteuning is onze hoogste prioriteit. Ook nu kan je op ons blijven rekenen. Onze medewerkers zijn steeds op de hoogte over de recentste richtlijnen rond preventie en hygiëne en beschikken over voldoende beschermingsmateriaal. Bij infectiesymptomen consulteren medewerkers meteen een arts.

In kader van veiligheid vragen we om alle preventiemaatregelen rond de verspreiding van het coronavirus te respecteren. Dit betekent het volgende:

 • Bewaar strikte hand- en hoesthygiëne.
 • Bewaar voldoende afstand (minstens 1,5m) tot onze medewerkers. Wanneer je geen voldoende afstand kan bewaren, vragen we je om zelf ook een stoffen mondmasker te dragen. 
 • Beperk je tot het aantal toegelaten personen in je bubbel. Onze zorgverleners behoren niet tot deze bubbel. 
 • Indien jij of iemand binnen je huishouden Covid-19 symptomen vertoont gelieve dit zo snel mogelijk door te geven aan de verantwoordelijke of te bellen naar 09-225 78 83. Een plan van aanpak staat klaar. Daarnaast vragen we om handzeep en papieren doekjes te voorzien zodat onze medewerkers hun handen kunnen wassen.

Wil je graag meer informatie? Spreek gerust jouw zorgverlener aan of bel ons op het nummer 09-225 78 83.

Meest gestelde vragen zorg- en dienstverlening

 • Kan ik nog gezinszorg (verzorgende, poetshulp, karweihulp) krijgen?

  Zorg en ondersteuning blijven verlenen, is onze hoogste prioriteit. We maken samen concrete afspraken hoe de zorgverlening verder kan verlopen.

  Indien je (vermoedelijk) besmet bent met Covid-19, breng dan meteen Familiezorg O-Vl. op de hoogte via 09-225 78 83 of je verantwoordelijke, zodat we voldoende preventiemaatregelen kunnen treffen. Ook cliënten met Covid-19 kunnen nog gezinszorg krijgen. Deze cliënten krijgen zorg op maat in de vorm van quarantainezorg. Klusjesmannen worden niet ingezet bij (vermoedelijk) Covid-19 besmette personen.

 • Wat met de zorg voor onze gebruikers van de centra voor dagopvang?

  De centra voor dagopvang zijn sinds 2 juni opnieuw opgestart onder strikte voorwaarden. De verantwoordelijke van het centrum zoekt naar een geschikte oplossing voor de verschillende individuele gebruikers. Opvang wordt voorzien in vaste en kleine bubbels, zodat social distancing mogelijk is.

 • Kan ik nog rekenen op mijn huishoudhulp?

  Je kan blijven rekenen op onze Steppers. We maken samen concrete afspraken hoe de zorgverlening verder kan verlopen. Steppers worden niet ingezet bij (vermoedelijk) Covid-19 besmette personen. Breng Familiezorg O-Vl. zeker telefonisch op de hoogte (09-269 49 22) indien je Covid-19 symptomen vertoont (koorts, hoesten, keelpijn,…). Indien je (vermoedelijk) besmet bent, wordt de hulpbeurt geannuleerd.

 • Wat als ik de zorg afbel omwille van besmettingsvrees?

  Om de zorgverlening voor al onze cliënten zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat je ons op tijd verwittigt wanneer de zorgverlening voor jou niet kan plaatsvinden op het afgesproken tijdstip.
  Annuleer de hulp minimum één dag op voorhand voor 15 uur op het nummer 09-225 78 83. Vermeld duidelijk welke zorgbeurt je annuleert, en voor hoelang.


  Indien dit niet gebeurt, zijn we genoodzaakt om deze hulpbeurt aan te rekenen. Bij overmacht, bv. plots overlijden of ziekenhuisopname, rekenen we uiteraard geen kosten aan.

 • Als ik de hulp voor een tijdje annuleer en daarna vraag om terug op te starten, kan dit dan onmiddellijk en krijg ik dezelfde verzorgende?

  Onze zorgverlening gebeurt door een team medewerkers. Dezelfde verzorgende of poetshulp kunnen we niet garanderen. We proberen zo snel als mogelijk een antwoord te formuleren op jouw zorgnoden. Samen bekijken we wat mogelijk is.

 • Wat als de medewerker te laat komt opdagen?

  Onze medewerkers proberen zich steeds te houden aan de afgesproken uren. In deze uitzonderlijke tijden kan de zorgverlening echter verstoord zijn. Probeer hier begrip voor op te brengen. We rekenen enkel de effectief gepresteerde uren aan, samen met de verplaatsingstijd.

 • Welke minimale dienstverlening mag ik verwachten?

  Zorg en ondersteuning blijven verlenen, is onze hoogste prioriteit. We maken samen concrete afspraken hoe de zorgverlening verder kan verlopen. Enkel toegelaten activiteiten volgens de Nationale Veiligheidsraad zijn toegestaan. Onze medewerkers zijn steeds op de hoogte welke activiteiten wel kunnen doorgaan en welke activiteiten niet kunnen doorgaan.

 • Behoort mijn zorgverlener tot mijn persoonlijke bubbel?

  Onze zorgverleners dragen voldoende beschermingsmateriaal tijdens de zorg en ondersteuning waardoor zij niet tot jouw persoonlijke bubbel horen.

Meest gestelde vragen preventiemaatregelen

 • Wat kan ik zelf doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

  Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door volgende hygiënemaatregelen toe te passen:

  • Handhygiëne is zeer belangrijk:
   • Was regelmatig jouw handen met water en zeep gedurende 40 tot 60 seconden.
   • Droog jouw handen af met papier van een keukenrol dat je nadien wegwerpt.
  • Hoesthygiëne:
   • Nies en hoest in een papieren zakdoekje.
   • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje.
   • Gooi het zakdoekje weg in een afsluitbare vuilnisbak.
   • Geen zakdoekje? Nies of hoest in jouw elleboogholte.
  • Geef geen handen of kussen als je iemand begroet.
  • Bewaar voldoende afstand met anderen om de verspreiding van het virus te vertragen. Wanneer je niet voldoende afstand kan bewaren (<1,5m) met onze medewerker, vragen we aan jou om een mondmasker te dragen.
  • Verlucht de woonruimtes.
  • Contacteer personen/diensten die bij jou op bezoek komen, wanneer je symptomen van Covid-19 vertoont.
  • Indien je besmet bent: breng Familiezorg O-Vl. meteen op de hoogte, we bekijken samen wat kan.
  • Desinfecteer oppervlaktes en het toilet.
 • Wat als ik de hygiënemaatregelen niet opvolg?

  Ter bescherming van onze medewerkers en ter bescherming van de kwetsbare doelgroepen die wij bezoeken, verwachten we dat iedere cliënt de hygiënemaatregelen serieus neemt en opvolgt. Zo voorkomen we samen besmetting met het coronavirus en kan de zorgverlening gegarandeerd blijven. Indien de hygiënemaatregelen niet gerespecteerd worden, kan in overleg met de verantwoordelijke en jij als cliënt, de hulp opgeschort worden.

 • Wanneer gebruik ik een mondmasker?

  Het dragen van een mondmasker is zinvol wanneer je in nauw contact staat met een persoon, zoals onze zorgverleners. Daarom vragen we aan jullie om een mondmasker te dragen – indien mogelijk – wanneer onze zorgverlener op minder dan 1,5m afstand is.

 • Wat doe ik als ik (vermoedelijk) besmet ben?

  Als je ziek bent door COVID-19 of als je vermoedelijk besmet bent, dat wil zeggen wanneer je symptomen vertoont, volg dan het onderstaande advies om een verspreiding van het virus naar andere mensen in jouw huishouden en gemeenschap te vermijden.

  • Breng Familiezorg O-Vl. meteen op de hoogte, we maken samen afspraken over de zorgverlening.
  • Gezinszorg: jouw zorg wordt opgenomen in quarantainezorg.
  • Klusjesdienst/Step: jouw zorg wordt tijdelijk opgeschort, we maken afspraken wanneer deze zorg terug hervat kan worden.
  • Draag een chirurgisch mondmasker tijdens de zorgbeurt om jouw omgeving te beschermen.
  • Was je handen regelmatig en grondig.
  • Blijf thuis zolang er symptomen zijn.
  • Bedek je neus en mond als je hoest of niest.
  • Volg je symptomen op.
  • Blijf uit de buurt van anderen, blijf indien mogelijk in een aparte kamer en gebruik indien mogelijk een apart toilet.
  • Deel geen objecten.
  • Desinfecteer oppervlakten.
  • Maak het toilet schoon na stoelgang.
  • Sluit het wc-deksel wanneer je doorspoelt.
  • Verlucht de woonruimte.