Jaarverslag 2022

Download hieronder ons jaarverslag van 2022.

In het jaarverslag van 2021 benoemden we verbinding als een van de grootste uitdagingen voor 2022, na 2 jaar corona. Wanneer we terugblikken kunnen we stellen dat we die uitdaging ten volle zijn aangegaan. We kozen in 2022 voor een nieuw model van teambuilding, we organiseerden voor ons voltallig personeel Memorabele Merci Momenten, we zochten binnen directie en kader naar nieuwe manieren van overleg, inspraak en mandatering volgens de principes van coachend leiderschap en innovatieve arbeidsorganisatie.

We werkten én lachten zeer hard, met af en toe een traan.

2022 was een jaar van afscheid én van nieuwe kansen. We namen afscheid van ons oud gebouw in de Zwartezustersstraat en namen onze intrek in ons prachtig nieuw gebouw in de Vogelenzang. We namen afscheid van een centraal georganiseerde teamwerking per functie en kozen voluit voor een nieuwe multifunctionele regionale teamwerking, afgestemd op de grenzen van de eerstelijnszones. We namen afscheid van collega’s die andere (job)opportuniteiten aangingen en verwelkomden nieuwe gedreven en enthousiaste medewerkers.

Lees hieronder het volledige jaarverslag: