Manager kwaliteit en communicatie

Familiezorg O-Vl. is op zoek naar een manager kwaliteit en communicatie.

Je bent als manager:

 • verantwoordelijk voor het geïntegreerd kwaliteitsbeleid en de communicatiestrategie voor de totale organisatie overeenkomstig de missie, visie en waarden.
 • en creëert een kwaliteitsmanagementsysteem en intern en extern communicatiesysteem dat de dagelijkse werking faciliteert en optimaliseert om onze missie te realiseren
 • en realiseert op deze wijze een duurzaam kennismanagement.

 

Contract
Onbepaalde duur
Working hours
38u

Wat houdt de job in?

Als manager

 • behoeften en noden binnen de organisatie  op vlak van kennismanagement en communicatie detecteren en vertalen in concrete voorstellen om te integreren in de beleidsactieplannen.
 •  het  kwaliteitsbeleid en de communicatiestrategie vertalen in concrete (jaar)doelstellingen die meerwaarde creëren.
 • effectieve methodiekontwikkeling en implementatie van duurzame tools en instrumenten  om het kwaliteitsbeleid en de communicatiestrategie te realiseren.
 • komen tot een  efficiënt beheer van kennis van de actuele tendensen conform ook de wettelijke bepalingen op vlak van het kwaliteitsbeleid.
 • verantwoordelijk voor ondersteuning van de overlegmomenten en besluitvorming binnen het directieteam en raad van bestuur.  Je bereidt de agenda voor, staat in voor heldere en duidelijke verslaggeving, voorziet de leden van de juiste beleidsinformatie, je bereidt beleidsteksten en beleidsindicatoren voor.
 • realiseren van een duurzaam management van middelen binnen  het-domein kwaliteit en communicatie.

Als mentor

 • constructieve samenwerking met alle afdelingen en teams binnen de organisatie in het ontwikkelen van en de voortgang houden in het kwaliteitsmanagementsysteem opdat medewerkers  met goesting en doordacht de jaaractieplannen mee ontwikkelen en realiseren.
 • oplossingsgerichte coaching van de medewerkers, in het bijzonder de afdeling communicatie, om de interne en externe communicatiestrategie te realiseren met betrokkenheid van de hele organisatie.
 • efficiënte prospectie van en onderhandeling met externe partners in functie van het optimaliseren van het kwaliteitsbeleid en de communicatiestrategie.
 • de organisatie voor wat betreft de toegewezen domeinen proactief vertegenwoordigen bij externe partners.

Als innovator

 • Creëren en installeren van een kwaliteit/verbetercultuur en communicatiecultuur waarbij elke medewerker geïnspireerd wordt en in zijn/haar concreet gedrag
  • gericht is op verbetering en groei in onze organisatie
  • de rol van ambassadeur in de communicatie opneemt.
 • actuele tendensen  en ontwikkelingen op vlak van communicatie en kwaliteitsbewaking als opportuniteit  onderzoeken en integreren in de werking.
 • de duidelijkheid en transparantie van het werkingskader/KMS van de organisatie op creatieve wijze mee uitbouwen en versterken en zo het kennismanagent stimuleren en faciliteren.
 • het bevorderen van de eigen professionele ontwikkeling teneinde het rendement van de functie en de domeinen waarvoor men verantwoordelijk is te handhaven en/of te verbeteren.

 

Solliciteer nu

Bij interesse stuur dan je kandidatuur in voor 16/04/2021.

Ik wil solliciteren

Competenties

Kerncompetenties:

 • Samenwerken
 • Loyaliteit/organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen/creativiteit
 • Plannen en organiseren
 • Communicatieve vaardigheden

Functiespecifieke competenties

 • Strategisch handelen
 • Kennismanagement
 • Schriftelijke communicatie
 • Voortgangsbewaking

Diplomavereisten/paritair comité

 • Je hebt een relevant masterdiploma of bachelordiploma.
 • Voorkeur aan kandidaten met kennis van de sector en een aantoonbare ervaring en /of opleiding in het betrokken domein
 • Verloning overeenkomstig paritair comité: 318.02

Nuttige informatie

 • Nood aan meer informatie? Bekijk dan ook zeker onderstaand document
 • Solliciteren kan tem 23/04/2021.