Directeur Zorg

 

De directeur zorg staat mee in voor het overkoepelende beleid, de kwalitatieve uitbouw en werking van de gehele organisatie. Je kleurt samen met het directieteam mee de missie en visie van de gehele organisatie.

De directeur zorg draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en beheer van de zorgvisie en het inhoudelijk zorgbeleid.

De directeur zorg heeft als rechtstreeks verantwoordelijke de algemeen directeur. De directeur zorg is rechtstreeks verantwoordelijke van de regiomanagers en medewerkers beleidsondersteuning.

 

 

 

Contract
Onbepaalde duur
Working hours
38u

Wat houdt de job in?

Resultaatsgebieden volgens de drie rollen die we van jou verwachten:

Als manager

 • Overeenkomstig de missie, visie en waarden van de organisatie het beleid in de eigen afdelingen uitzetten, waken over de goede uitvoering ervan en wanneer nodig bijsturen.
 • Instaan voor het realiseren van doelgerichte en maatschappelijk verantwoorde zorg met de cliënt centraal.
 • Actief uitbouwen van het zorgportfolio in functie van geïntegreerde zorg.
 • Realiseren van een duurzaam management van middelen binnen de zorgdomeinen waaronder het bewaken van de capaciteit en continuïteit binnen de contingenten van de basismedewerkers en van het bevoegd begeleidend personeel
 • Vertegenwoordigt proactief de organisatie op externe overlegorganen voor wat betreft de toegewezen domeinen en gaat de nodige (nieuwe) externe samenwerkingsrelaties en partnerships aan met de buitenwereld. De directeur zorg is, samen met andere directieleden, hierin een uithangbord voor de totale organisatie.

Als mentor/coach

 • Met een coachende leiderschapsstijl samenwerken met gedreven teams die met goesting het beleid vertalen in efficiënte operationele zorgprocessen en zo de missie en organisatiedoelstellingen realiseren
 • In samenwerking met de manager communicatie zorg je ervoor dat ons zorgportfolio gekend en toegankelijk is voor de beoogde doelgroepen.
 • Coaching van medewerkers zodat ze zich competent voelen en leerkansen benutten en zich goed voelen in hun job in evenwicht met hun persoonlijk leven.

Als innovator

 • Actuele tendensen en ontwikkelingen op de zorgdomeinen volgen, onderzoeken en integreren in de werking.
 • Creëert en capteert innovatieve opportuniteiten die een meerwaarde leveren en die hun impact hebben op het zorgbeleid specifiek en het breder beleid algemeen en gaat deze faciliteren, ondersteunen en integreren in de werking
 • Stimuleert samen met de manager kwaliteit, het innoverende vermogen van het eigen domein en de gehele organisatie.
 • Bevordert de eigen professionele ontwikkeling teneinde het rendement van de functie en de domeinen waarvoor men verantwoordelijk is te handhaven en/of te verbeteren en in te spelen op relevante actuele ontwikkelingen.

 

Solliciteer nu

Solliciteren kan tem 3/05/2021 via mail met CV en motivatiebrief naar Mieke.ruys@familiezorg.be (Algemeen directeur Familiezorg Oost-Vlaanderen) Eerste verkende gesprekken zullen doorgaan in de week van 10 mei. Nadien zal een tweede ronde volgen bij een assesmentbureau.

Ik wil solliciteren

Competenties

Kerncompetenties:

 • Samenwerken
 • Loyaliteit/organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen/creativiteit
 • Plannen en organiseren
 • Communicatieve vaardigheden

Functiespecifieke competenties

 • Strategisch handelen
 • Leidinggeven
 • Netwerken
 • Innoveren

Diplomavereisten/paritair comité

 

 • Master in een humaan wetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring. Bijkomende management opleiding is een pluspunt. Ervaring in People management.
 • Verloning overeenkomstig paritair comité: 318.02 volgens directieniveau

Nuttige informatie

 

 • Solliciteren kan tem 3/05/2021 via mail naar Mieke. Ruys@familiezorg.be (Algemeen directeur Familiezorg Oost-Vlaanderen)