esf

ESF 443 : Opleidingen in bedrijven

Sedert juli 2017 is Familiezorg O-Vl. gestart met de uitwerking van een intern project voor de afdeling dienstencheques, de Step-dienst. Tijdens het project ‘Op Stap met Step’, wordt het loopbaanbeleid van de Step-dienst volledig onder de loep genomen.

We willen samen met al onze medewerkers de weg afleggen naar een duurzamer loopbaanbeleid. We zijn als dienst bezorgd om het welzijn van onze werknemers. Door de huidige maatschappelijke tendensen (hogere pensioenleeftijd, meer werkstress en meer burnouts door moeilijke combinatie tussen werk en privé, …) is het belangrijk om oog te hebben voor het fysieke en psychische welzijn van onze werknemers. Daarom willen we het loopbaanbeleid bottom-up vormgeven. Het huidige loopbaanbeleid wordt dus afgestemd op de noden en de wensen van onze medewerkers. Door hier nu aandacht aan te besteden, willen we de work-life balans in de toekomst verbeteren en er voor zorgen dat deze zeker niet slechter wordt. Daarnaast willen we de Step-dienst en de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg dichter bij elkaar brengen en optimaal laten samenwerken. Om dat te kunnen bekomen moet uiteraard eerst de werking van de Step-dienst en het daaraan gekoppelde loopbaanbeleid onder de loep genomen worden.

Dankzij het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft Familiezorg O-Vl. een subsidie van 25.555,53 euro ontvangen voor de uitwerking van dit project. Dit bedrag werd aangevuld met 38.333,30 euro van het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).

Voor meer informatie omtrent dit project kan je steeds terecht bij de projectcoördinator Marlies Claeys (marlies.claeys@familiezorg.be of 09/269.41.63)